Zakład fizjoterapii

Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów
mgr Edyta Dolińska-Matusiak
specjalista fizjoterapii 

Zakład Fizjoterapii funkcjonuje od jesieni 2003 roku. W skład Zakładu wchodzi Poradnia Rehabilitacyjna, gdzie Pacjenci mogą skorzystać ze specjalistycznych porad lekarskich i zabiegów fizjoterapeutycznych zarówno w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych jak i odpłatnie. Od początku działalności zaufało nam pond 200 tysięcy Pacjentów.

Misją Zakładu Fizjoterapii jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób ze schorzeniami narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz z następstwami uszkodzenia układu nerwowego, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.

Poprzez ciągłe doskonalenie jakości we wszystkich obszarach działalności Zakładu, stały rozwój bazy oraz szkolenie pracowników, pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka rehabilitacyjnego w regionie.

Oferujemy naszym Klientom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej oraz kształcenia przed i podyplomowego specjalistów z zakresie fizjoterapii oraz balneologii i medycyny fizykalnej.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasze atuty

Zakład Fizjoterapii stanowi integralną część Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” Sp. z o.o., który jest wielospecjalistycznym podmiotem leczniczym. Takie rozwiązanie organizacyjne umożliwia nam zapewnienie naszym Pacjentom wszelkich niezbędnych konsultacji specjalistycznych oraz wymianę doświadczeń w zespole terapeutycznym.


Mocną stroną Zakładu jest bardzo dobrze przygotowana kadra lekarzy i fizjoterapeutów. W naszym Zakładzie zatrudniamy specjalistów w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej, którzy także posiadają specjalizacje z innych dziedzin medycyny. Nasi fizjoterapeuci legitymują się licznymi uznanymi na arenie międzynarodowej certyfikatami potwierdzającymi ich umiejętności i kompetencje zawodowe.


Nie bez znaczenia jest baza sprzętowa i lokalowa. Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem medycznym umożliwiającym wspomaganie leczenia w chorobach zwyrodnieniowych układu  kostno-stawowego, nerwowego (po udarze mózgu, porażeniach nerwów obwodowych) po przebytych urazach w obrębie narządu ruchu oraz po zabiegach chirurgicznych. Podejmujemy interwencje fizjoterapeutyczne zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym.

Stawiamy na indywidualne podejście do problemów Pacjentów, co przekłada się ich satysfakcje i zaufanie.

Co nas wyróźnia?

Aktywnie włączamy się w proces kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy specjalistów w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz fizjoterapeutów. Jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Lekarze odbywający specjalizację w naszej placówce aktywnie uczestniczą w terapii Pacjentów i mają okazję współpracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów.


Ponadto uczestniczymy w procesie kształcenia fizjoterapeutów z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Wydziałem Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Studenci współpracują z doświadczoną kadrą. Na naszej bazie odbywa się egzamin dyplomowy na kierunku Fizjoterapia.


Zakład Fizjoterapii jest wspierany merytorycznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, rehabilitacji, neurologii, reumatologii otolaryngologii, chirurgii, ortopedii oraz dermatologii, którzy kwalifikują Pacjentów do poszczególnych zabiegów leczniczych i nadzorują ich wykonanie, co daje gwarancje wysokiej jakości świadczonych usług.